Min stig i skolan

Tävlingslagets lösning är en metod för hur man kan förankra samverkan i skolan, möjliggöra tidig upptäckt och erbjuda stöd till utsatta barn i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa. Det flerdimensionella arbetet skall främja alla barns jämlika förutsättningar för inlärning och utveckling.

Från Stiftelsen Bensow: Maj Estlander, Emelie Hindsberg-Lipponen. Från Digitala samtal: Mattias Hallström och Peter Matsson.

På vilket sätt har ert förslag utvecklats sedan den första pitchen?
– Själva grundidén i konceptet har inte förändrats så mycket men vi kan nog se att vi lyckats paketera det hela i ett tydligare format, vilket också inneburit en klarare syn på helheten för oss själva, berättar Maj Estlander, som leder laget

– De olika deadlines som vi haft under tävlingens gång har drivit oss framåt på ett bra sätt och säkerligen försnabbat den process genom vilken vi fått ut information till skolor om vad vår idé handlar om och kan erbjuda. Testandet av konceptet har lärt oss mycket och ytterligare bidragit till att skärpa konturerna.

Hur tycker du att samarbetet med Demos (SFV:s samarbetspart i utvecklingstävlingen) och coacherna fungerat?
– All information och alla instruktioner som kommit genom Demos har varit väldigt tydliga. De har visat ett vänligt och professionellt bemötande, och dessutom flexibilitet även sådant har behövts ibland. Vi har hela tiden känt oss väl omhändertagna. Vi har haft lite svårt att förlika oss vid att tävlingsmomenten måste ske på engelska, och det kanske i vissa fall också tagit udden av framställningarna, som på svenska hade blivit mera personliga och levande. 

Vilka är era största utmaningar inför finalen?
– För oss har den största utmaningen hela vägen varit att förmedla hur mycket vuxnas risk- och missbruk av rusmedel påverkar hela familjen, och i all synnerhet barnen. Vi har utbredd forskning såväl internationellt som här i Finland att de här barnen är i hög risk att utveckla eget illamående och missbruk, och att vi på det sättet upprätthåller generationsöverskridande marginalisering. Det är detta vi vill ändra på. Utmaningen är därför att under en fem minuters pitch väcka förståelse för hur utbredd problematiken är, och belysa hur lite som görs idag. Och att vår lösning består av tre delar som var och en har sitt eget upplägg.
 
Varför ska just ert lag vinna?
– Då tävlingen utlystes kände vi omedelbart att syftet träffade oss och vår målgrupp direkt. Det uttryckliga syftet med vår psykoedukativa metod är att trygga att de skolelever som idag har svårt att orka med skolan på grund av problem av att någon hemma missbrukar, skall få förståelse för sin situation, rätt stöd och därmed jämlika förutsättningar till skolframgångar och en framtid. Syftet är att bryta generationsöverskridanden socioekonomisk utsatthet.