Läxrum

Med Läxrum vill tävlingslaget kunna erbjuda personlig och nätbaserad läxhjälp och studieteknik i samarbete med kommunens socialtjänst, riktat till familjer i behov av stöd med skolarbetet.

Bo-Håkan Söderholm, Muvon rf, Pamela Pihl, skolgångshandledare. Mia Heinonen, läromedelsförfattare.

På vilket sätt har ert förslag utvecklats sedan den första pitchen?
– Vår idè har har blivit klarare, tydligare och mer preciserad, säger Bo-Håkan Söderholm, som leder laget

Hur tycker du att samarbetet med Demos (SFV:s samarbetspart i utvecklingstävlingen) och coacherna fungerat?
– Samarbetet med Demos har fungerat och de har varit lyhörda för våra önskemål. Mötet med mentorerna var intressant, klargörande och gav nya infallsvinklar.

Vilka är era största utmaningar inför finalen?
– Det är alltid en utmaning att under den tidsbegränsade pitchen hinna presentera konceptets hela innehåll och utveckling.

Varför ska just ert lag vinna?
– Vi tror att vi vinner eftersom vår idé svarar på utmaningens syfte. Vår idé, att sammanföra två sektorer (utbildningen och socialen) är ett nytt sätt att närma sig problematiken, och vi skapar därmed möjligheter för samarbete över sektorsgränserna. Vi är övertygade om att vår idé kommer att hjälpa många barn och deras familjer med skolgången.