Framtidshopp

Tävlingslaget vill för småbarnspedagogiken, förskolan och lågstadiet skapa en ny sorts delaktighetspedagogik baserad på transformativt hopp. Systemet betonar betydelsen av att stöda barns och lärares reflektiva dialoger och känsla av hoppfullhet inför framtiden.

Från Helsingfors universitet: Mirjam Kalland, Erika Löfström, Jan-Erik Mansikka, och Lina Lindström.

På vilket sätt har ert förslag utvecklats sedan den första pitchen?
– Våra studenter som studerar till att bli lärare inom småbarnspedagogik har prövat på att föra diskussioner enligt den nya pedagogiken i Framtidshopp. Vi lärde oss mycket av de här experimenten, och fortsätter nu att utveckla modellen i samarbete med studenterna och lärarna på fältet, säger Mirjam Kalland, som leder laget. 
– Vi konkretiserar de teman som tas upp, och kategoriserar dem från lättare uppvärmningsdiskussioner till diskussioner som stöder och uppmuntrar barnen att känna förtröstan inför framtiden, 

Hur tycker du att samarbetet med Demos (SFV:s samarbetspart i utvecklingstävlingen) och coacherna fungerat?
– Samarbetet har fungerat fint, och vi har fått fina tips om hur man ska ”pitcha”, något som känts ovant för mig personligen. Den känns bra att det finns personer att vända sig till.

Vilka är era största utmaningar inför finalen?
– Tidsbrist är definitivt den största utmaningen, det vill säga för lagmedlemmarna att sköta sina egentliga uppgifter kring undervisning och forskning, och samtidigt utveckla den här modellen. Men vi är vid gott mod, och har ett jättefint samarbete inom vår grupp. Själva idén är nog kristallklar och utvecklingsbar, vi tror starkt på att den pedagogik vi utvecklar är mycket viktig i dessa tider, och responsen från fältet har varit starkt positiv.
 
Varför ska just ert lag vinna?
– Vi vill vinna för att kunna förverkliga vår idé. Det handlar verkligen om en ny pedagogik, som bygger på djup och lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga, med stark teoretisk förankring. Vår idé bygger på forskning i betydelsen av att barn har hopp och drömmar som de vill förverkliga. Vår plan är också hållbar med tanke på att den kan fortsätta att utvecklas och förverkligas efter att den första finansieringen tagit slut. Den går att skala upp, och att förverkliga på flera språk. Vi tänker att detta på ett fundamentalt sätt kan påverka barns och ungas framtid, och bidra till att bli en vändpunkt för många barn och unga som lever i svåra omständigheter och som förlorat sin tro på att de kan förverkliga sina drömmar.