Framtidens problemlösare!

Laget arbetar med 3D-inlärningsmiljöer där elever i årskurserna 4–6 – framtidens problemlösare – kan utveckla och stärka sina färdigheter i att lösa vardagsnära matematiska problem.

Från Helsingfors universitet: Pirjo Aunio, Anu Laine, Terhi Vessonen. Från Aalto-universitetet: Hannu Hyyppä, Juha Hyyppä, Marika Ahlavuo. Från Åbo Akademi, Vasa: Heidi Hellstrand

På vilket sätt har ert förslag utvecklats sedan den första pitchen?
– Vår idé har utvecklats genom att vi tydligare förenat expertisen inom teamet för att skapa den bästa möjliga idéen. Vi har ökat interaktionen, testat flera olika alternativ samt funderat på alternativ för kommersialisering och affärsmodeller, berättar Pirjo Aunio, som leder laget.

Hur tycker du att samarbetet med Demos (SFV:s samarbetspart i utvecklingstävlingen) och coacherna fungerat?
– Demos har ordnat intressanta tillställningar där det funnits möjlighet att utveckla vår idé, och utveckla kommunikationen till en bredare publik. Vi uppskattade särskilt möjligheten till individuell coaching under verkstäderna. Mer individuell handledning hade vi gärna tagit emot.

Vilka är era största utmaningar inför finalen?
– Vår största utmaning under accelerationsfasen var att beskriva och visa på hur omfattande, unik och innovativ vår idé är. Vi hade även utmaningar med att få en demoversion av prototypen tillgänglig för alla.

Varför ska just ert lag vinna?
Vår idé tillför ett nytt, unikt och innovativt sätt att stärka alla barn och ungas beredskap att möta utmaningar i framtidens samhälle. Genom att satsa på att stärka alla barn och ungas matematiska problemlösningsfärdigheter tacklar vi ojämlikheten som finns i möjligheterna att lära sig och ger alla barn och unga en likvärdig chans att utveckla färdigheter som behövs i det moderna samhället. Detta medför förbättrade inlärningsresultat, minskad utslagning och ett större intresse för naturvetenskap och matematik. Vårt team har mångsidigt tvärvetenskapligt kunnande och arbetar på både finska och svenska. Forskningsprojektet kopplar samman toppforskare i specialpedagogik, matematikens didaktik och teknik.