123 Start Exploring

Tävlingslagets förslag erbjuder elever och lärare fördjupade digitala konstverkstäder med utgångspunkt i det lokala kulturarvet. Till en början handlar det om att producera nio virtuella turer med tillhörande kreativa verkstäder. I fortsättningen är de kanske 90 och sedan 900.

Från Västnyländska kultursamfundet: Pamela Andersson, Emi Ingo, Pia Johansson, Nathalie Sallegren, Annette Ström. Från Föreningen Luckan: Elin Sundell och från VReal Ab Johannes Söderström.

På vilket sätt har ert förslag utvecklats sedan den första pitchen?
– Vi har träffat konsulterna vid tankesmedjan Demos Helsinki som SFV anlitat. Demos har satt upp tydliga mål och så har vi jobbat vidare. Det har varit strukturerat och känts värdefullt, säger Pamela Andersson som leder laget “123 Start Exploring!”.

– Vi har funderat på hur vi kan vara och verka både idéelt och kommersiellt. Vi behöver ha bra, subventionerade priser för lågstadierna men samtidigt skapa ekonomiska förutsättningar för att kunna fortsätta på lång sikt.

Hur tycker du att samarbetet med Demos (SFV:s samarbetspart i utmaningstävlingen) och coacherna fungerat?
– Det har varit inspirerande och tankeväckande att se på saker ur många olika synvinklar, samt att få input av dem. Vi i teamet gillar att tänka tillsammans, och vi har välkomnat ett coachande arbetssätt. Tävlingsaspekten är också kul, och vi har haft ett bra flyt fastän takten emellanåt har varit rätt hård.

Vilka är era största utmaningar inför den sista presentationen (Final pitch)?
– Våra utmaningar handlar dels om att höra användarens synvinkel: vilket är stödet som läraren behöver av oss som barnkulturcenter, så att vi tillsammans kan nå eleverna och erbjuda dem jämlik tillgång till sitt värdefulla kulturarv och sin glädjefyllda skaparförmåga. Vi vill genuint vara en resurs, integrerad i skolvärlden, inte en belastning. Ett nytt ekonomiskt tänkande är också något vi behöver utveckla som ideell förening. Hur kan vi stå på många ekonomiska ben, inkludera ett affärstänk, och samtidigt hålla siktet på våra ideella värderingar?

Varför ska just ert lag vinna?
– För att vi är uppfinningsrika, flexibla och serviceinriktade. Vårt team har helhjärtat investerat i denna process, och vi är värda vinsten. Ju mera man ger, desto mer kan man få i retur.