De sex lag som går vidare till finalen i SFV Start!

Imago

Förslaget handlar om ett fyskiskt och digitalt nätverk för uppsökande ungdomsarbete. Med redan befintliga samarbetspartner samt med servern på Discord som grund, vill laget nå och locka unga till ett socialt umgänge samt att hitta nya hobbyer.

Lagmedlemmar: Nina Sjölander/verksamhetsledare, Sebastian Holmblad/anställd och Mariko Roos/ungdom, samtliga från Förebyggarna rf


Regnbågsallians

Tävlingsförslaget vill skapa Regnsbågsambassadörer för en jämlikare framtid. Genom besök och läromaterial vill laget utbilda barn och unga. De som deltar blir Regnbågsambassadörer och får ett diplom som visar vad de lärt sig. Kursen kan räknas tillgodo för första årets studerade i gymnasiet (beslut tas vid varje enskilt gymnasium).

Lagmedlemmar: Regnbågsallians: Isabel Flemming/verksamhetskoordinator, Lina Bonde/ordförande, Nora Garusi/styrelsemedlem, Ida Rebers/styrelsemedlem


Tillsammans är vi mera

Såsom skolan tagit fram en läroplan, så har tävlingslaget tagit fram en lekplan. Lekplanen följer organiserat både förskolans och skolans kalenderår, med intensiva, temainspirerade lekperioder för tiderna då behovet för anknytning är som störst, t.ex. inför början av läsåret och kring högtider och lov. Lekplanen innehåller också egna lekar för föräldrarna. Lekarna har plockat element från Grupptheraplays anknytningsmoment och Skogsmulleverksamhetens utomhuslekar.

Lagmedlemmar: Sonja Rönneberg/lärare inom småbarnspedagogik, Marjo Huhtala /daghemsföreståndare, lärare inom småbarnspedagogik, Marja Rönneberg/pensionär, lärare inom småbarnspedagogik, Netti Genberg/förälder till barn i åk 1 och åk 3.


Redskap för närvaroteam:
Back 2 School Finland

Förslaget vill erbjuda en evidensbaserad metod (Back2School) för att inom närvaroteam inom välfärdsområdet (t.ex. psykolog, socialarbetare), jobba med skolfrånvaro, en vägkarta av implementeringen av B2S i ett närvaroteam för att skapa samarbete mellan utbildning och välfärdsområde där familjer inte faller mellan olika sektorers service, och sprida information och minska stigma kring frånvaro.

Lagmedlemmar: Patrik Söderberg/Åbo akademi, universitetslektor, Katarina Alanko/Åbo akademi, docent i psykologi och Kiti Lindén/Karleby stad, projektkoordinator


Kom in Jakobstad    

Tävlingslaget vill  utveckla en vänverksamhet vid aktivitetscentret Kom In, som varje veckoslut samlar ungdomar från hela Jakobstadsregionen. Tanken är att ungdomar får anmäla sig till en vänbank och bli en så kallad Kom In-vän. Kom In-vännerna skapar genom sin verksamhet gemenskap mellan grupperingar men de ska också se enskilda personer som behöver bli sedda och få bekräftelse.

Lagmedlemmar: Karin Pettersen, Heidi Storbacka, Ulf Snellman, Veronika Snellman, Torbjörn Pettersen, Janina Snellman


KASAM

Kasam Skattkartan är en digital plattform som erbjuder läraren en möjlighet att för sin grupp välja skräddarsydda program för socioemotionell träning. Först evaluerar läraren vilket program just hens grupp behöver, sedan bekantar hen sig med programmet, och till sist aktiverar läraren hela gruppen men en interaktiv rolig skattkarta. KASAM är en kombination av digitala och analoga verktyg som ger säkerhet åt läraren, inbjuder hela gruppen att delta i socioemotionell träning och ger värdefull information åt skolans personal om barnen.

Lagmedlemmar: Johanna Berlin/Master of Education, Sofia Finnilä/MSc Music, Sibelius Academy, Lotta Suominen/EMBA, Aalto University, Hani Hämäläinen/Public Health Nurse, Arcada University of Applied Science, Johanna Pekkanen/ped.lic. Jyväskylä universitet, Jonatan Panula/Licentiate of Medicine, University of Helsinki, Linnea Lindgård/MA (Arts), Lotta Lassenius/barn.psyk. Henrika Backlund/verksamhetsledare Finlands svenska idrott, Antti Blom/Skolan i rörelse, Nea Törnwall/Folkhälsan, Erica Sandström, Sofia Lund, Maria Löfqvist-Håkans, Ulrika Krook, Moa Lillkaas.

Till startsidan för SFV Start!