De tolv lag som gått vidare till accelerationsfasen i SFV Start!

Förebyggarna

Förslaget handlar om ett fyskiskt och digitalt nätverk för uppsökande ungdomsarbete. Med redan befintliga samarbetspartners samt med servern på Discord som grund, vill laget nå och locka unga till ett socialt umgänge samt att hitta nya hobbyer.

Lagmedlemmar: Nina Sjölander/verksamhetsledare, Sebastian Holmblad/anställd och Mariko Roos/ungdom, samtliga från Förebyggarna rf


Regnbågsallians

Tävlingsförslaget vill skapa Regnsbågsambassadörer för en jämlikare framtid. Genom besök och läromaterial vill laget utbilda barn och unga. De som deltar blir Regnbågsambassadörer och får ett diplom som visar vad de lärt sig. Kursen kan räknas tillgodo för första årets studerade i gymnasiet (beslut tas vid varje enskilt gymnasium).

Lagmedlemmar: Regnbågsallians: Isabel Flemming/verksamhetskoordinator, Lina Bonde/ordförande, Nora Garusi/styrelsemedlem, Ida Rebers/styrelsemedlem


Tillsammans är vi mera

Lösningsförslaget vill arrangera Grupptheraplay till alla förskolor och skolklasser (www.theraplay.fi). Grupptheraplay-lekarna skapar en trygg och trivsam gruppanda där alla barn och unga får känna att de är delaktiga i en grupp. Grupptheraplay-lekarna kan användas under många lektioner med olika syften, till exempel inom gymnastik, musik och matematik.

Lagmedlemmar: Sonja Rönneberg/lärare inom småbarnspedagogik, Marjo Huhtala /daghemsföreståndare, lärare inom småbarnspedagogik, Marja Rönneberg/pensionär, lärare inom småbarnspedagogik


iHeart Finland

Tävlingslagets iheart-modell vill med innovativ, aktuell och engagerande undervisning hjälpa barn och unga att inse och avtäcka (uncover) sin medfödda kapacitet till psykiskt välbefinnande: förmågan att känna sig värdefulla och tillfreds med sig själva och därigenom naturligt uppnå och uppleva samhörighet med och få bra kontakt till andra. iheart-ramverket har många kontaktpunkter till andra modaliteter, bland annat KBT och NLP, men är fristående och närmar sig sinnet på ett unikt sätt.

Lagmedlemmar: Thea Liljestrand, Milla Lynch och Charlotta Lynch, samtliga iheart-facilitatorer från iheart Finland r.f.


Yes! – workshoppar för barn och unga

Tävlingslösningen Yes! vill skapa workshoppar med somatiska andningsövningar som ger barn och unga enkla, effektiva redskap som ökar resiliensen och förmågan att hantera stresselement som kan bidra till den isolerande effekten som skapar ensamhet. Workshopparna utgörs av färdiga koncept som utvecklats av International Association for Human Values.

Lagmedlemmar: Nana Blomqvist, Jenny Wiik/Pro Equilibrium ry, Eva Aminoff/International Association for Human Values Finland ry, HangFlow ry


Utevardagsrum i Överesse

Laget vill utveckla ett levande utevardagsrum som inkluderar bybor i alla åldrar. Skolgården skall aktivera till umgänge och rörelse för hela familjen. Förutom att skolgården ska betjäna skoleleverna vill laget att den används aktivt av byns alla invånare. Lösningen kommer att engagera föreningar för att skapa vettig sysselsättning för barn och unga, för att på så sätt motverka utanförskap.

Lagmedlemmar: Sofia Nybacka/sekreterare Byarådet i Överesee rf, Johanna Eriksson/ordförande Överesse Hem och Skola förening rf, Ann-Helen Mäkelä/rektor Överesse skola, Annika Björklund/ordförande Esse Hembygdssällskap rf, Daniel Gunell/ordförande Folkhälsan i Esse rf, Carita Vik-Hästbacka/ordförande Överesse Marthaförening rf, Jonas Passell


VemEdu?

VemEdu? är tänkt som ett redskap för kontaktskapande i skolan. Via den relation som skapas mellan elever och personal kan inkludering bli lättare, samarbete stödjas och utmaningar med skolgången underlättas. VemEdu? kan även användas till kontaktskapande elever emellan, vilket kan bidra till att utanförskap minskas. Redskapet består av laminerade kort som när de vecklas ut får formen av en solfjäder. Med hjälp av enkla bilder och frågeord initierar korten till diskussion och gör det lättare att inleda samtal.

Lagmedlemmar: Bo-Håkan Söderholm/speciallärare, Pamela Pihl/skolgångshandledare och Mia Heinonen/läromedelsförfattare, samtliga från Muvon r.f.


Happy Day

Lagets förslag handlar om personlighetsdanande verksamhet i eftis, med integrerad konst, musik och dans.

Lagmedlemmar: Rita Bergman, Margit Sjöroos, Selma Aitokari


Redskap för närvaroteam:
Back 2 School Finland

Förslaget vill vidareutveckla det danska programmet Back 2 School för att erbjuda kommuner ett effektivt verktyg att hjälpa unga med skolfrånvaroproblematik. Programmet ger barn och unga redskap för att minska ångest och stärka upplevelsen av hanterbarhet och vardagskompetens, vilket förväntas motverka ofrivillig ensamhet och utanförskap. Programmet stärker även föräldrarna och hjälper berörda vuxna att bättre förstå problematiken och dess lösningar.

Lagmedlemmar: Patrik Söderberg/Åbo akademi, universitetslektor, Katarina Alanko/Åbo akademi, docent i psykologi och Kiti Lindén/Karleby stad, projektkoordinator


Organisation X    

Förslaget Organisation X är en samarbetsform mellan den grundläggande utbildningen och ungdomsverksamheten. Verksamheten består av två linjer. Den första linjen är en anonym regional ungdomschatt, den andra linjen ordnas med hjälp av ungdomsgårdarna, där målet är att skapa grupper där ungdomarna knyter vänskapsband sinsemellan och där gruppen kan fortsätta existera utan ungdomsgårdens eller skolans medverkan.

Lagmedlemmar: Ida Turunen, Sebastian Holsti, Elvi Fogdell, Pia Silvander, Linda Lagerström


Kom in Jakobstad    

Tävlingslaget vill  utveckla en vänverksamhet vid aktivitetscentret Kom In, som varje veckoslut samlar ungdomar från hela Jakobstadsregionen. Tanken är att ungdomar får anmäla sig till en vänbank och bli en så kallad Kom In-vän. Ungdomarna får utbildning via Folkhälsans utbildningspaket (som även används i skolvärldens vänelevsverksamhet).    

Lagmedlemmar: Karin Pettersen, Heidi Storbacka, Ulf Snellman, Veronika Snellman, Torbjörn Pettersen, Janina Snellman


KASAM

Laget vill skapa en trygg, inkluderande skola där alla elever, vårdnadshavare, lärare och annan personal känner tillhörighet (KASAM), rörelseglädje och kontinuitet i samverkan med varandra. I praktiken handlar det om att ge eleverna systematisk träning i socio-emotionella färdigheter. Verktyget för detta är bland annat en playbook, dramapedagogiken, "mental" styrketräning och mentalträning. Programmet skräddarsys i samarbete med klasslärare, elevhälsa-team, utomstående dramapedagog och mental tränare.

Lagmedlemmar: Johanna Berlin/Master of Education, Sofia Finnilä/MSc Music, Sibelius Academy, Lotta Suominen/EMBA, Aalto University, Hani Hämäläinen/Public Health Nurse, Arcada University of Applied Science, Johanna Pekkanen/ped.lic. Jyväskylä universitet, Jonatan Panula/Licentiate of Medicine, University of Helsinki, Linnea Lindgård/MA (Arts), Lotta Lassenius/barn.psyk. Henrika Backlund/verksamhetsledare Finlands svenska idrott, Antti Blom/Skolan i rörelse, Nea Törnwall/Folkhälsan, Erica Sandström, Christel Lundström /Finlands svenska idrott, Maria Löfqvist-Håkans, Ulrika Krook, Moa Lillkaas